คิดว่า 3 ภาษาไม่มากไป

MG Online Course Discounts
Dashboard

Hi there,

This is Kitty. Long time since my last post…

Now, I can count up to ten in three languages!

BRAVO!

คิตตี้นับเลข เย้….

รอบแรกนับภาษาไทย 1-10…..  นับพร้อมๆ กับกับแม่
รอบสองนับภาษาอังกฤษ 1-10…..(^_^) นับพร้อมๆ กับกับแม่
รอบสามนับภาษาฝรั่งเศส 1-10 …..T_T

คิดว่า 3 ภาษาไม่มากไปค่ะ

Kitty,

The iPad Fairy

Michel Gerard

What can I do for you?

Join Michel Gerard on SkillShare

Comment Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation